มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

วันที่โพสต์: Feb 06, 2019 8:56:19 AM

1.ปฏิทินการรายงานตามงวดไตรมาส

  • งวดไตรมาสที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562

  • งวดไตรมาสที่ 2 ให้รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2562

  • งวดไตรมาสที่ 3 ให้รายงานภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562

  • งวดไตรมาสที่ 4 ให้รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562

2.การส่งแบบรายงานทางที่อยู่ ดังนี้