กิจกรรมล่าสุดของไซต์

9 มิ.ย. 2559 02:29 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ นำออกไฟล์แนบ m2.csv จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:28 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ อัปเดต m2.csv
9 มิ.ย. 2559 02:26 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ อัปเดต บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1.csv
9 มิ.ย. 2559 02:24 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ m2.csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:24 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1.csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:24 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1 (1).csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:23 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1 (1).csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:22 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1.csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:22 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ m2.csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 มิ.ย. 2559 21:06 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข บุคลากร : Personel
29 มี.ค. 2559 20:50 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข หน้าแรก
29 มี.ค. 2559 20:49 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข หน้าแรก
28 มี.ค. 2559 21:17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข ข่าวจาก-หน่วยตรวจสอบภายใน
28 มี.ค. 2559 21:10 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข ข่าวจาก-หน่วยตรวจสอบภายใน
28 มี.ค. 2559 20:25 นายจักรกริช อาจแก้ว แก้ไข ข่าวจาก-หน่วยตรวจสอบภายใน
28 มี.ค. 2559 20:24 นายจักรกริช อาจแก้ว สร้าง news
13 มี.ค. 2559 19:31 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
2 มี.ค. 2559 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 มี.ค. 2559 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 มี.ค. 2559 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข ดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ
2 มี.ค. 2559 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข e-files
2 มี.ค. 2559 22:56 มณฑล พร้อมสันเทียะ แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า