กิจกรรมล่าสุดของไซต์

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ 2455555.JPG กับ บุคลากร : Personel
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ klkl.JPG กับ บุคลากร : Personel
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ nhggg.JPG กับ บุคลากร : Personel
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ DSC_782125.JPG กับ บุคลากร : Personel
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ ผอ.เขต.jpg กับ บุคลากร : Personel
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ DSC_782125.JPG กับ หน้าแรก
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ DSC_7823.JPG กับ หน้าแรก
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ DSC_7821.JPG กับ หน้าแรก
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ ผอ.เขต.jpg กับ หน้าแรก
26 พ.ย. 2563 00:20 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข ขอบข่ายภารกิจ : Structure
26 พ.ย. 2563 00:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 อัปเดต 0001.jpg
26 พ.ย. 2563 00:18 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ 0001.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
25 พ.ย. 2563 20:35 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
25 พ.ย. 2563 20:32 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข หน้าแรก
25 พ.ย. 2563 20:29 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ ผอ1.jpg กับ หน้าแรก
13 ก.ค. 2563 02:20 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
13 ก.ค. 2563 02:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แก้ไข บุคลากร : Personel
13 ก.ค. 2563 02:19 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ rong (1).png กับ บุคลากร : Personel
13 ก.ค. 2563 02:16 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ คู่มือการปฏิบัติงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (หน่วยตรวจสอบภายใน).pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
13 ก.ค. 2563 02:16 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 นำออกไฟล์แนบ 8-Internal_Audit.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure

เก่ากว่า | ใหม่กว่า