กิจกรรมล่าสุดของไซต์

6 มิ.ย. 2561 00:41 นายธันยพงศ์ งอยปัดพันธ์ แนบ กระดาษทำการตรวจสถานศึกษา 61.xls กับ ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม
2 เม.ย. 2560 01:29 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า บุคลากร : Personel
27 พ.ย. 2559 22:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 8-Internal_Audit.pdf กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:58 มณฑล พร้อมสันเทียะ ย้ายหน้า ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ แนบ 2016-11-28_13-56-07.jpg กับ ขอบข่ายภารกิจ : Structure
27 พ.ย. 2559 22:57 มณฑล พร้อมสันเทียะ นำออกไฟล์แนบ 2-Policies-and-plans.pdf จาก ขอบข่ายภารกิจ : Structure
20 ต.ค. 2559 22:25 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 แนบ IMG_20161021_0004_rotated.pdf กับ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
20 ต.ค. 2559 22:25 หน่วยตรวจสอบภายใน สพป.ลย 1 สร้าง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียน
9 มิ.ย. 2559 02:37 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ ป้ายค่ายICT.jpg กับ ตารางกำหนดการโรงเรียนหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559
9 มิ.ย. 2559 02:37 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ สร้าง ตารางกำหนดการโรงเรียนหน่วยรับตรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559
9 มิ.ย. 2559 02:29 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ นำออกไฟล์แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1.csv จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:29 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ นำออกไฟล์แนบ m2.csv จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:29 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ นำออกไฟล์แนบ m2.csv จาก ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:28 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ อัปเดต m2.csv
9 มิ.ย. 2559 02:26 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ อัปเดต บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1.csv
9 มิ.ย. 2559 02:24 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ m2.csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:24 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1.csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:24 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1 (1).csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:23 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1 (1).csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:22 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ บันทึกคะแนน_ปพ.1_ชั้น_ม.2_หัอง_1.csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
9 มิ.ย. 2559 02:22 น.ส.อรุณลักษณ์ สุพรมอินทร์ แนบ m2.csv กับ ดาวน์โหลดระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2 มิ.ย. 2559 21:06 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข บุคลากร : Personel
29 มี.ค. 2559 20:50 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข หน้าแรก
29 มี.ค. 2559 20:49 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข หน้าแรก
28 มี.ค. 2559 21:17 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ลย1 แก้ไข ข่าวจาก-หน่วยตรวจสอบภายใน

เก่ากว่า | ใหม่กว่า