มาตรการแก้ปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของส่วนราชการ

โพสต์6 ก.พ. 2562 00:56โดยนายจักรกริช อาจแก้ว   [ อัปเดต 10 ก.พ. 2562 20:10 ]

1.ปฏิทินการรายงานตามงวดไตรมาส

  • งวดไตรมาสที่ 1 ให้รายงานภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
  • งวดไตรมาสที่ 2 ให้รายงานภายในวันที่ 10 เมษายน 2562
  • งวดไตรมาสที่ 3 ให้รายงานภายในวันที่ 10 กรกฏาคม 2562
  • งวดไตรมาสที่ 4 ให้รายงานภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2562
2.การส่งแบบรายงานทางที่อยู่ ดังนี้