หน้าแรก


ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร/แบบฟอร์ม

แสดง 5 ไฟล์จากหน้า ดาวน์โหลดเอกสาร/แบบฟอร์ม

ข่าวสารหน่วยตรวจสอบภายใน

แสดงบทความ 1 - 3 จาก 3 รายการ ดูเพิ่มเติม »
 
https://sites.google.com/a/loei1.go.th/audit/home/%E0%B8%9C%E0%B8%AD1.jpg
นายรัฐอิสรา กงวงษ์
ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

นายธันยพงศ์  งอยปัดพันธ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน To-DOs : กำกับ ติดตาม

ไม่พบหน้ารายการที่เกี่ยวข้อง